Забыли пароль?

Введите ваш email для сброса пароля. Вы получите письмо с инструкцией и ссылкой на сброс пароля.

Корзина

Итого 0 грн

оформить заказ

Контакты

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

місто Одеса

Дата публікації: 04.05.2020

           Цей документ містить публічну пропозицію (оферту) ПП «Агропостач»  і будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину, яка надалі іменується "Покупець" (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин). Всі заголовки розділів та статей використовуються у Договорі винятково для зручності їх використання та прочитання, та ніяким чином не впливають на тлумачення умов цього Договору.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Продавець – Приватне підприємство «Агропостач», ідентифікаційний код юридичної особи 32039704, місцезнаходження за адресою: 65102, м. Одеса, провулок Векслера, буд. 3.

Сайт – веб-сайт Продавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою:

https://www.agropostach.ua/

Товар – запасні частини та інші товари до сільськогосподарської, вантажної техніки, що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір на умовах, що містяться в ній.

Договір – цей Договір купівлі-продажу товарів, який укладений на умовах визначених Публічною офертою з моменту її Акцепту (прийняття) Покупцем та встановлює однакові для всіх Покупців умови.

Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної відповіді Продавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, що визначені публічною офертою шляхом оформлення замовлення на Сайті та/або підписання бланку Замовлення Товарів у випадку оформлення Замовлення у офісі Продавця та/або здійснення Покупцем оплати вартості Товару, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Покупець – будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа, користувач послуг інтернет-магазину, яка надалі іменується "Покупець" (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин).

Замовлення – заявка Покупця на купівлю обраних ним Товарів, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів Сайту або шляхом заповнення бланку Замовлення або іншим способом.

Сторона – Продавець або Покупець в залежності від контексту.

Сторони – Продавець та Покупець, що уклали Договір відповідно до умов, передбачених ним та чинним законодавством України. Реєстрація – заповнення Покупцем відповідної реєстраційної форми на Сайті з зазначенням усіх необхідних даних. Всі інші терміни вживаються у значенні визначеному згідно чинного законодавства України.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Договір купівлі-продажу Товарів укладається шляхом приєднання Покупцем до запропонованої Продавцем Публічної оферти в цілому. Приєднання Покупця до Публічної оферти здійснюється шляхом її Акцепту.

2.2 Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Покупцем всіх істотних умов Договору, викладених в цій Публічній оферті, без підпису письмового примірника Сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 634, 638 Цивільного кодексу України і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами.

2.3. З моменту здійснення Акцепту (прийняття) Публічної оферти Покупець зобов’язується дотримуватися умов та положень Договору та всіх додатків, що є його невід’ємною складовою частиною.

2.4. Підтвердженням згоди Покупця укласти Договір, тобто повного та безумовного Акцепту (прийняття) Публічної оферти є вчинення таких дій:

2.4.1 Проставлення Покупцем на Інтернет-сторінці оформлення Замовлення відмітки у полі «Згоден з умовами Публічної оферти» та завершення оформлення Замовлення Товарів за допомогою інформаційної системи Сайту. При цьому, розміщена на екранній формі відповідної Інтернет-сторінки Сайту фраза може відрізнятися від наведених в лапках у цьому абзаці вище, але має бути аналогічною за значенням та містити в собі або поряд з собою (на тій самій екранній формі) посилання на текст Публічної оферти.

2.4.2. Підписання бланку Замовлення Товарів у випадку оформлення Замовлення у Головному офісі або у філіях Продавця.

2.4.3. Оформлення Замовлення за телефонами контакт-центру Продавця: 0 (800) 30-30-13, +38 (067) 007-30-13, у цьому випадку Покупець погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Покупця, а також, у разі необхідності, для підтвердження факту такого звернення.

2.4.4.  Здійснення Покупцем оплати замовлених Товарів.

2.5.   Продавець на письмову вимогу Покупця може надати йому завірену печаткою письмову форму цього Договору.

2.6 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.7. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком оформлення Замовлення Товарів кожний Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цієї Публічної оферти, що розміщені (оприлюднені) на Сайті Продавця.

2.8. Якщо Покупець не згоден з умовами Публічної оферти, то він має утриматись від оформлення або розміщення Замовлення. Якщо Покупець здійснив Акцепт, то він підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами Договору.

2.9. Продавець самостійно визначає умови Публічної оферти та має право вносити зміни до її умов з обов’язковим повідомленням про це Покупців, шляхом розміщення нової редакції Публічної оферти на Сайті.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Інтернет-магазин зобов'язується передати у власність Покупцеві товар або надати послугу, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти  товар або оплатити та прийняти послугу на умовах Цього договору.

3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж в інтернет-магазині, в тому числі:

а) добровільний вибір Покупцем товарів в інтернет-магазині по категоріям;

б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті в інтернет-магазині;

в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині та по телефону;

г) виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах Цього договору.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення онлайн в інтернет-магазині або за допомогою телефонних засобів зв’язку за контактами, вказаними в інтернет-магазині.

4.2. Продавець здійснює доставку Товару на умовах, вказаних на Сайті в розділі «Доставка замовлення».

4.3. Право власності на Товар та ризики його випадкового пошкодження або знищення переходять від Продавця до Покупця:

4.3.1. З моменту фактичного прийому-передачі Товару при його отриманні Покупцем в офісі продажу, філіях або у відділенні транспортних компаній, які вказані на Сайті в розділі «Доставка замовлення».

4.3.2 З моменту передачі Товару перевізнику при доставці іншими транспортними компаніями.

4.4. Покупець зобов’язаний заповнити поля з інформацією, необхідною для відправки товару транспортними компаніями, під час реєстрації на сайті.

4.5. Товар може бути повернений Продавцю у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

4.5.1. Місцем повернення Товару є Головний офіс або філії ПП «Агропостач».

4.5.2. Спосіб і дата відправки Товару мають бути погоджені з Продавцем.

4.5.3 Хід виконання і стан Замовлення відображається на Сайті в «Особистому кабінеті» Покупця.

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Повна вартість товару вказується на сторінках інтернет-магазину Продавця.

5.2. Ціни на Товари і послуги можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах в інтернет-магазині. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив у встановленому цим договором порядку оплату Товару (послуг).

5.3. Покупець зобов’язаний здійснити передплату у розмірі 200 грн. за товар для відправки транспортною компанією або повністю оплатити товар за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.

5.4. Повернення коштів здійснюється на поточний рахунок, вказаний Покупцем.

6. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1. Продавець передає Покупцю Товар, який відповідає вимогам щодо його якості та придатний для мети, з якою Товар такого роду звичайно використовується.

6.2. Прийом-передача Товару за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю здійснюється на підставі видаткової накладної.

6.3. Гарантійний строк надається на кожний товар індивідуально виробником або постачальником .

6.4. Продавець надає гарантії якості Товару згідно вимог до якості, які встановлені на території України.

6.5. Гарантія на товар надається згідно висновків експертизи виробника або постачальника даного товару

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне зобов’язань за Договором згідно з чинним законодавством України.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, таких як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно сповіщає про виникнення таких обставин іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Кожен Договір діє по відношенню до одного конкретного Замовлення, набуває чинності з моменту Акцепту Публічної оферти та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

8.2. Усі умови Договору між Продавцем та Покупцем, в тому числі істотні, наведені у цій Публічній оферті, розміщені у мережі Інтернет за адресою: https://www.agropostach.ua на дату укладення Договору.

8.3. Усі зміни Публічної оферти публікуються в мережі Інтернет за адресою: https://www.agropostach.ua/зі збереженням усіх попередніх редакцій за тією ж адресою. Обов’язковими для Сторін є умови, що відповідають тексту Публічної оферти, яка діяла на дату укладення Договору. Датою публікації Договору є дата зазначена на його початку.

8.4. Опубліковані зміни вважаються доведеними до відома Покупця в повному обсязі, набирають чинності з дати їх опублікування.

8.5. Сторони визнають та погоджуються з тим, що в межах цього Договору належними способами обміну інформацією в рівній мірі визнаються повідомлення, заяви та інші можливі форми листування між Сторонами, що здійснені письмово, відправлені та/або отримані за допомогою електронних, телефонних та інших засобів зв’язку. При використанні служб коротких текстових повідомлень (SMS-повідомлень) при передачі їх на мобільні пристрої, призначені для прийому/передачі таких повідомлень це правило застосовується тільки для повідомлень, направлених зі сторони Продавця. Продавець залишає за собою право використовувати інформацію, надану Покупцем при Реєстрації та/або оформленні Замовлення, на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором, з метою належного виконання своїх зобов’язань перед Покупцем. Укладаючи Договір з Продавцем на умовах і в порядку, передбаченому цією Публічною офертою, Покупець підтверджує свою згоду на таке використання зазначеної інформації.

8.6. Покупець погоджується на обробку його персональних даних, вказаних ним при Реєстрації, згідно чинного законодавства України про захист персональних даних. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від «01» червня 2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності Продавця.

8.7. Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним при Реєстрації на Сайті адреси електронної пошти, контактних та особистих даних, а також зобов’язуються протягом 3 (трьох) днів повідомляти Продавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.